Гранттык сынак

“Медиа Диалог” долбоору 2020-жылдын 4-октябрына мерчемделген парламенттик шайлоого тиешелүү маалымат материалдарын өндүрүүнү колдоо боюнча гранттык сынак жарыялайт

ALDA – Европанын жергиликтүү демократия ассоциациясы  Европа Биримдигинин финансылык колдоосу менен ишке ашырылып жаткан «Медиа Диалог» долбоорунун алкагында Кыргызстандын медиа-уюмдарына 2020-жылдын 4-октябрында боло турган парламенттик шайлоого байланыштуу медиа-өнүмдөрдү даярдоого мүмкүнчүлүк түзгөн гранттык программаны ишке киргизет.

Долбоордук сунуштарды тапшыруунун акыркы мөөнөтү  – 23:59 (Бишкек убакыты боюнча), 2020-жылдын 17-августу

Жалпы маалымат

Биздин «Медиа Диалог» аттуу долбоорубуз Европа Биримдиги тарабынан «Туруктуулукка жана тынчтыкка жетүүнү жеңилдетүү инструменти» аркылуу каржыланып, 2021 – жылдын ортосуна чейин уланат.  Долбоор 2020 – жылдын октябрь айында өтө турган парламенттик шайлоого чейинки мезгилди өзүнө камтыйт.  Анын максаты – массалык маалымат каражаттарынын (ММК) мүмкүнчүлүктөрүн шайлоонун конфликтсиз өтүшүн камсыз кылуу үчүн колдонуу.  «Медиа Диалог» долбоорунун грант программасы Кыргызстанда медиа чөйрөнү жакшыртууга, коомдук байкерликтин баалуулугу жөнүндө пайдалуу контент иштеп чыгууга жана сапаттуу журналистиканы колдоого жардам берет. Ал о.э. грант алуучуларга ММК жаатында реформалоону алга сүрөөгө түрткү берет. Субгранттар медиа мекемелерге пикир билдирүү эркиндигин, сапаттуу журналистиканы, маалыматка жетүүнү, эркин жана демократиялык медиа чөйрөнү түзгөн башка нерселерди колдоо менен аларга дем берүү зарылдыгы жөнүндө коомчулуктун маалымдуулугун арттыруу максатында натыйжалуураак эдвокаси кампанияларын өткөрүүгө шарт түзөт.

Долбоорду төмөндөгү беш уюмдан турган консорциум ишке ашырат: Демократия үчүн Европа өнөктөштүгү (долбоорду башкаруу үчүн жооп берет), Европанын жергиликтүү демократия ассоциациясы (ALDA Europe),  ARTICLE 19, Демократия үчүн Вестминстер фонду жана «Медиа Полиси Институту» коомдук фонду.

Кириш сөз

«Медиа Диалог»  долбоору Кыргызстандын медиа  мейкиндигинде  иштеген  медиа-уюмдарга  шайлоону  өткөрүү менен байланыштуу маалыматтык материалдарды даярдоого мүмкүнчүлүк түзгөн бир катар гранттарды сунуштайт. Бул материалдар саясий дебаттарды өткөрүү үчүн  бирдей шарттарды камсыз кылууга жана шайлоочуларга  тең салмактуу тандоо жасоого жардам бериш керек.  Бул гранттык программаны ишке ашырууну  Европанын жергиликтүү демократия ассоциациясы (ALDA) жетектейт.

Гранттык программанын артыкчылыктуу багыттары

«Медиа Диалог»  долбоорунун гранттык программасынын негизги максаты – сөз эркиндигин коргогон жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөгөн, дебаттар үчүн ачык аянтчаны сунуштаган жана коомчулукту агартуу менен алектенген, муну менен шайлоо процессинин демократиялуулугун камсыз кылган медиа-уюмдарды жана жарандык коом уюмдарын колдоо.

Билдирмелерди тапшырууга ушул суроо-талаптын так милдети – 2020-жылдын 4-октябрына мерчемделген парламенттик шайлоо менен байланыштуу маалымат материалдарын өндүрүүнү колдоо. Төмөнкү долбоорлорго артыкчылык берилет:

  • Шайлоочуларды шайлоого катышуу укуктары тууралуу жана бул укукту Covid-19 пандемиясынын контекстинде кантип ишке ашырса болот экенин маалымдайт;
  • Боло турган парламенттик шайлоонун жүрүшүндө жана/же шайлоону өткөргөндөн кийин талапкерлер арасында дебаттарды уюштурат жана трансляция кылат;
  • Шайлоо менен байланыштуу темаларга сапаттуу контентти өндүрүү жана шайлоону кийинки  чагылдыруу үчүн аймактардан журналисттердин материалдарын камтыйт;
  • Талапкерлердин шайлоо алдындагы программаларынын ишке ашырылышын мындан ары мониторингин камсыз кылуу үчүн шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө талкууланган маселелерди документтейт, талдайт жана чагылдырат;
  • Жергиликтүү жана эл аралык (ЕККУ ) байкоочулардын ишинин натыйжаларын чагылдырат.

Мындан башка каржы шайлоо менен байланыштуу  башка материалдарды өндүрүү жана чагылдыруу менен алектенген долбоорлорго бөлүнүшү мүмкүн, өзгөчө эгер бул материалдар инновациялык болуп, Кыргызстанда шайлоолорду чагылдыруунун болгон форматтарына салыштырмалуу кошумча баалуулукту камсыз кылса. Мисалы, маалыматтар журналистикасы (документтүү журналистика) жаатында долбоорлор өзгөчө актуалдуу болот.

Бардык долбоорлор шайлоону  объективдүү чагылдырып, ар кайсы саясий партияларга жана талапкерлерге өз көз карашын көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүшү керек. Мындан башка долбоорлор Кыргызстандын жарандарына талапкерлер так эмнени сунуштап жаткандыгы тууралуу анык сүрөттү камсыз кылышы зарыл.  Бул үчүн талапкерлердин өздөрү, алардын программаларын жана сунуштары жөнүндө сын баалоону камсыз кылуу керек.

Изденүүчүнү тандоонун чен белгилери 

Долбоордук сунуштарды жеке жана коммерциялык эмес жалпыга маалымдоо каражаттары берүүгө укуктуу: Кыргызстанда расмий катталган журналисттер жана редакторлор ассоциациясы, жарандык коом уюмдары жана өндүрүш студиялары/ продюсердик компаниялар.   Аныкталган талаптарга жооп берген, эки же андан көп уюмдардан турган консорциумдарга билдирмелерди тапшырууну көптөн-көп сунуштайбыз.

Кыргыз тилинде контент даярдаган жана аймактарда иштеген изденүүчүлөргө сунуштарды тапшырууну да  көптөн-көп сунуштайт элек.   

Бюджет жана финансылык талаптар  

Ушул суроо-талаптын алкагында долбоордук сунуштардын максималдуу бюджети 10 000 ЕВРО, минималдуу –  5 000 ЕВРО түзөт. Эмгек акы үчүн чыгымдар суралып жаткан суммадан 35%дан ашпаш керек, ал эми жалпы институционалдык чыгымдар (кеңсе ижарасы, эмгек акы, кеңсени кароо) бюджеттин 50% ашык болбошу керек. Ушул суроо-талаптын алкагында жабдууну сатып алууга же ижарага чыгымдар бюджеттин 30%нан ашпаш керек жана зарыл болгон учурда грантты берүү тууралуу макулдашуунун атайын жобосу жана сатып алууларды өткөрүү жол-жоболору менен жөндөлүшү мүмкүн.

Кошо каржылоонун кошумча булактарын колдонуу көптөн-көп сунушталат, бирок бул шарт милдеттүү эмес.

Грант долбоорду ишке ашыруунун жүрүшүнөн көз каранды бир нече транштар менен бөлүнөт. Бюджеттин формасында (тиркемени карагыла) гранттын алкагында берилчү каражаттарды чыгымдоо шарттары жөнүндө так жана толук маалымат берилген.  Долбоордун бюджетинде долбоордук сунушта көрсөтүлгөн иш-чараларга толугу менен туура келген анык чыгымдарды көрсөтүү керек.

Долбоордун мөөнөтү жана сунуштарды тапшыруунун акыркы мөөнөтү   

Долбоордун мөөнөтү изденүүчү  өзү аныктайт, бирок ал 6 айдан узак болбошу керек.

Сунуштарды тапшыруунун акыркы мөөнөтү   – 23:59 (Бишкек убакыты боюнча), 2020-жылдын 17-августу. 

Долбоордук сунуштарды тапшыруунун жол-жобосу   

Сунуштарды тапшырууга ушул суроо-талаптын талаптарына ылайык кызыкдар уюмдар билдирменин толтурулган формасын жана шаблонун англис, орус же кыргыз тилдеринде cholponbolotbekova@epd.eu электрондук почта дарегине жөнөтүш керек.  Эгер сунушту уюмдардын  консорциуму тапшырса, анда документтер бүтүндөй консорциумдун жетектөөчү изденүүчүсү тарабынан тапшырылат.

БИЛДИРМЕ ФОРМАСЫ

БЮДЖЕТ ФОРМАСЫ

Европанын жергиликтүү демократия ассоциациясы (ALDA) зарыл болгон учурда толугураак маалыматтардын негизинде грантты бөлүү тууралуу чечимди кабыл алыш үчүн кошумча документтерди сураттыруу укугун өзүнө калтырат.   Муну менен бирге  ALDA  төмөнкү учурларда кайсы бир грантты ыйгаруудан баш тартышы мүмкүн:   алынган сунуштардын сапаты чен белгилерге дал келбейт, форс-мажордук кырдаалдар пайда болду, Европалык кеңеш  «Медиа Диалог» долбоорун колдоону  токтотуп койду.

Байланыш маалыматы

Гранттарды алууга ушул конкурс менен байланыштуу кайсы болбосун суроо-талаптар 12-августка чейин жазуу жүзүндө cholponbolotbekova@epd.eu  электрондук почтасы боюнча кабыл алынат. Электрондук билдирүүңүздүн  «Тема» сабында «Гранттарды алууга конкурс тууралуу суроолор» деп жазыңыз.

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound