Окуу Материалдар

«Кастык тилин» түшүнүү: тажрыйбалык окуу китеби

«Кастык тилин» түшүнүү: тажрыйбалык окуу китеби

Ушул АРТИКЛЬ 19 тажрыйбалык окуу куралы өз пикирин жана тең укуктуулукту билдирүүнү коштоочу «кастык тилин» аныктоо жана ага натыйжалуу каршылык көрсөтүү
боюнча колдонмо сунуштайт. Окуу куралы «кастык тили» адам укугу системасынын контекстинде жаратып келген «кастык тилин» кантип аныктап, чакырыктарга кандай реакция
жасоо керек деген керектөөлөргө так-даана түшүндүрмө берет.

Окуу куралы үч негизги маселени карайт:
1. Чектөөгө тийиштүү мүмкүн болуучу «кастык тилин» кантип аныктоо керек жана аны
коргоо үчүн тийиштүү пикир билдирүүлөрдөн кантип айырмаласа болот?
2. «Кастык тилине» каршы таасир этүүчү кандай позитивдүү чараларды мамлекеттер
жана башка субъектилер көрө алышат?
3. «Кастык тилинин» кандай категорияларына жана кандай шарттарда мамлекет тарабынан тыюу салынуусу керек?
Ушул колдонмо өз пикирин эркин билдирүүгө жана тең укуктуулукту коргоо боюнча максаттуу жана координацияланган иш-аракеттер, ар бири адамдын бардык укуктарын ишке
ашыра алган толеранттуу, плюралисттик жана көп кырдуу демократиялык коомду түзүүдө
чечүүчү ролду ойной турган принципке негизделет.

Кастык тилин түшүнүү: тажрыйбалык окуу китеби 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound