Category

Укуктук анализ

Home / Укуктук анализ
Жаңылыктар, Полиси анализ, Полиси диалог, Укуктук анализ

Мамлекеттик сырларга байланыштуу кылмыш иштерди соттор тарабынан кароо: Кыргыз Республикасында укук жана укук колдонуу тажрыйбасындагы көйгөйлүү маселелер

«Мамлекеттик сырларга байланыштуу кылмыш иштерди соттор тарабынан кароо: Кыргыз Республикасында укук жана укук колдонуу тажрыйбасындагы көйгөйлүү маселелер» боюнча бул басылма, Европалык Союздун каржылык колдоосу менен «Медиа Диалог» долбоорунун алкагында, «Институт Медиа Полиси» коомдук фондунун буйругу менен «Аял судьяларынын Кыргыз ассоциациясы» коомдук бирикмеси тарабынан даярдалган.
Сиздердин назарыңыздарга сунушталган документте төмөнкүлөр камтылган: мамлекеттик сырга кирген маалыматтарды пайдаланууну жана коргоону жөнгө салуучу эл аралык укуктук ченемдерди талдоо; соттордун ачык соттук отурумда иштерди кароо укугу боюнча эл аралык институттардын практикасын карап чыгуу; мамлекеттик сырды коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына талдоо жүргүзүү; жазык сот өндүрүшүндө мамлекеттик сырды коргоодо укук колдонуу практикасын талдоо, ошондой эле сот адилеттигине жетүүдө, адам укуктарынын кепилдиктерин жакшыртуу максатында аныкталган көйгөйлөрдү чечүү боюнча сотторго жана мамлекеттик органдарга сунуштарды берүү.
Бул басылма уникалдуу, анткени мамлекеттик органдардын жана соттордун мамлекеттик сырды камтыган материалдарды жашыруун кылуу боюнча жана мамлекеттик жашыруун сырларды камтыган кылмыш иштерди кароо боюнча талдоо жүргүзүү Кыргызстандын жаңы тарыхында биринчи жолу жүргүзүлүп жатат, ошондуктан, судьялар, прокурорлор, адвокаттар жана башка юристтер үчүн алардын кесиптик ишмердигинде колдонууда пайдасы тийиши мүмкүн.
Бул басылманы, Парламенттин депутаттары, мамлекеттик кызматкерлер да мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча сунуштарды ишке ашыруу максатында пайдалана алышат, ошондой эле бул документти бардык кызыккан тараптар шилтеме жасоо менен пайдалана алышат.

Аналитикалык отчет_KG_proof

Жаңылыктар, Укуктук анализ

Кейс-стади: Кыргызстанда шайлоо убагында кастык тилин колдонууга каршы аракеттенүү боюнча кампаниясы

Европа Биримдиги тарабынан каржыланган “Медиа Диалог” долбоорунун алкагында Демократия үчүн Вестминстер фонду (ДВФ) Кыргызстанда шайлоо убагында кастык тилин
колдонууга каршы аракеттенүү боюнча өнөктүк өткөрдү. 2021-жылдын ноябрындагы парламенттик шайлоонун алдында ДВФ кастык тилинин концепциясы, аны пайдалануунун
укуктук кесепеттери жана мунун алдын алуу же андан алыс болуу үчүн көрүлө турган оң чаралар жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу максатында саясый партияларга,
талапкерлерге жана активисттерге көңүл бурду. Саясый партиялардын шайлоону мыйзамга ылайык өткөрүү жөнүндө партиялар ортосундагы меморандумга кол коюусу алардын
өнөктүктүн максаттарына макулдугунун далили болуп калды.

Кампаниянын жыйынтыгы жана алынган сабактар тууралуу кененирээк бул изилдөөдөн окуңуздар:

Kyrgyzstan Hate speech case study_KYR

 

Кастык тилинин аныктамасын ачыктаган видеону бул жактан көрүңүз:

 

Укуктук анализ

Каршылык билдирүү укугу: Адам укуктарын нааразычылык акцияларынын контекстинде коргоонун принциптери

Нааразычылык акциялары ар бир коомдун жарандык, саясий, экономикалык, социалдык жана маданий турмушунда маанилүү ролду ойнойт. Бирок дүйнө жүзү боюнча бийликтер нааразычылык акцияларына ыңгайсыз бир көрүнүш катары мамиле жасап, мындай иш-аракеттерди коркунуч катары кабыл алып, аны көзөмөлгө алууга же болтурбай коюуга аракеттенишет. Каршылык көрсөтүү укугуна адамдын көптөгөн укуктарын ишке ашыруу кирет. Ошондой эле ал адам укуктарын камсыз кылуу үчүн да өтө маанилүү.

Каршылык көрсөтүү укугунун принциптери АРТИКЛЬ 19 Швециянын Өнүктүрүү жаатындагы эл аралык кызматташтык боюнча агенттиги – Sida каржылаган “Жарандык мейкиндик боюнча демилгелердин” алкагында иштелип чыкты. Принциптер изилдөө, талдоо, консультация процессинин жыйынтыгы болуп саналат жана АРТИКЛЬ 19дун регионалдык кеңселеринин, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндөгү өнөктөш уюмдардын кеңири тажрыйбасына жана ишине таянат. Бул басылма Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен Медиа Диалог долбоорунун алкагында даярдалады.

Right-to-Protest-principles_KYR-1

Укуктук анализ

Брифинг: Саясий жарнама, өнөктүктөрдүн каржыланышы жана сөз эркиндиги

Кыргызстанда эл аралык уюмдар, мунун ичинен Европадагы Коопсуздук Кызматташтык Уюму (мындан ары – ЕККУ) да, өнөктүктөрдү өткөрүүгө жумшалуучу каржы менен чыгымдар жетиштүү даражада ачык-айкын эмес деп эсептешет. Бул саясий онлайн жарнамага жана чыгымдарга да тиешелүү. Ошондуктан бул брифингде 19-АРТИКЛЬ онлайн өнөктүктөрдү өткөрүүгө байланышкан маселелерге өзгөчө көңүл буруп, саясий жарнамага тиешелүү пикир айтуу эркиндигинин негизги маселелерин сыпаттайт. Мында пикир (айрыкча саясий кеп-сөздөрдү) айтуу жана маалымат алуу эркиндигине болгон укук боюнча эл аралык стандарттар сыпатталат. Андан соң Кыргызстандын Өкмөтүнө, Борбордук шайлоо комиссиясына жана жеке менчик субъектилерге, айрыкча ЖМК жана социалдык желелерге карата сунуштар берилет.

Бул басылма Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен Медиа Диалог долбоорунун алкагында даярдалады. Басылманын мазмуну АРТИКЛЬ 19дун жоопкерчилигинде жана Европа Биримдигинин көз карашын сөзсүз түрдө эле чагылдыра бербейт.

Political-Ad-KG_KYR

Укуктук анализ

КЫРГЫЗСТАН: ТЕРРОРЧУЛУККА КАРШЫ ТУРУУ ЖӨНҮНДӨ МЫЙЗАМ ДОЛБООРУ

Бул анализди АРТИКЛЬ 19  азыркы кезде Кыргызстандын Өкмөтү “Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамга түзөтүүлөрдүн долбоору (мындан ары – Мыйзам долбоору) боюнча кызыкдар тараптар менен өткөрүп жаткан коомдук талкууга салым катары даярдады. Мыйзам долбоорун Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иштеп чыккан, анын максаты “терроризмге каршы аракеттенүү жаатындагы республиканын ченемдик-укуктук актыларын шайкеш келтирүү” болуп саналат. Ал коомдук талкууга 2020-жылы март айынын аягында, өлкөдө COVID-19 пандемиясынын айынан өзгөчө кырдаал жарыялангандан кийин коюлган эле. АРТИКЛЬ 19 өкмөттү бул Мыйзам долбоору биротоло иштелип чыкканга чейин анын адам укуктарына тийгизчү таасирин ар тараптан кылдат баалап көрүүгө чакырат.

Бул басылма Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен Медиа Диалог долбоорунун алкагында которулду.Басылманын мазмуну АРТИКЛЬ 19дун жоопкерчилигинде жана Европа Биримдигинин көз карашын сөзсүз түрдөэле чагылдыра бербейт.

KG-Countering-Terrorism_KYR

Укуктук анализ

Кыргызстан: ЖМК жөнүндө мыйзамдардын реформалануусу

АРТИКЛЬ 19, Европа Биримдиги тарабынан каржыланган Медиа Диалог долбоорунун алкагында, Медиа Полиси Институту менен “Кыргызстан: ЖМК жөнүндө мыйзамдардын реформалануусу” маалыматтык документин даярдады. Бул маалымат документи Кыргызстандагы улуттук кызыкдар тараптардын өлкөдөгү ЖМК жөнүндө мыйзамды реформалоону илгерилетүү аракеттерине көмөктөшүүгө багытталган.

Бул маалыматтык документте бардык ЖМКларга тиешелүү болгон ченемдик жөнгө салуу жааттары талдоого алынат.

Media-Law-KG_KYR

 

Укуктук анализ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН “ЖАЛПЫГА МААЛЫМДОО КАРАЖАТТАРЫ ЖӨНҮНДӨ” МЫЙЗАМЫНА УКУКТУК ТАЛДОО

Кыргыз  Республикасынын  “Жалпыга маалымдоо  каражаттары жөнүндө”  мыйзамына  укуктук талдоо

 

Бул басылма Кыргыз Республикасынын “Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө” мыйзамын жана анын чектеш укуктарды жөнгө салуучу мыйзамдар менен байланыштуулугун укуктук талдоого арналды. Бул укуктук талдоонун максаты: “ЖМК жөнүндө” мыйзамдын өзүндөгү айрым карама-каршылыктарды, кемчиликтерди айкындап, жалпы эле медиага тиешелүү мыйзамдардагы маселелерди иликтөө. Авторлор медиа чөйрөнү укуктук жөнгө салуу механизмдерин кылдат изилдеп, сыпаттап, укук колдонуу практикасын карап чыгып, мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча нускоолорду сунуш кылышты. Бул изилдөөнүн тыянактарын бышыктоо үчүн авторлор өз тажрыйбасындагы мисалдарды келтиришти.

Изилдөөдөгү он бөлүмдө медиа чөйрөнүн ар кайсы жааттары каралат да, КР “Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө” мыйзамы 1992-жылы кабыл алынгандан азыркы кезге чейинки мезгилди камтыйт. Бул басылма Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердигин укуктук жөнгө салуу маселелерине кызыккан окурмандардын баарына арналат. Изилдөө медиа мыйзамдарын жакшыртууга умтулуп, жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркин өнүгүшүн жактаган институттарга пайдасы тиет деп үмүттөнөбүз.

Бул изилдөө “Медиа Полиси Институту” коомдук фонду тарабынан “Медиа Диалог” долбоорунун алкагында, Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен жүргүзүлүп, басылып чыкты. Бул басылманын мазмунуна “Медиа Диалог” долбоору жооптуу, анда Европа Биримдигинин көз карашы чагылдырылбайт.

Кыргыз  Республикасынын  “Жалпыга маалымдоо  каражаттары жөнүндө”  мыйзамына  укуктук талдоо

 

Укуктук анализ

Маалыматка болгон укук жаатындагы Кыргызстандын мыйзамдык базасына карата Анализ

Маалыматка болгон укук жаатындагы Кыргызстандын мыйзамдык базасына карата Анализ

Вестминстер демократия фонду, Европа Биримдиги тарабынан каржыланган Медиа Диалог долбоорунун алкагында, Кыргызстанда маалымат жетүү укугунун укуктук базасына талдоо жүргүздү. Ошол эле учурда, маалыматка жетүү укугу жөнүндө мыйзамга, Кепилдиктер жөнүндө мыйзамга жана ушул тармакка байланыштуу башка мыйзамдарга басым жасалды. Анализди эл аралык эксперт Тоби Мендель жергиликтүү эксперт Наргиза Абдураимованын колдоосу менен жүргүздү. Талдоо мыйзамга узак мөөнөттүү келечекте өркүндөтө турган тиешелүү түзөтүүлөрдү киргизүүнү сунуштайт. 

WFD_KG-ATI-Framework-Analysis_kyr-v9

Биз жөнүндө

Биздин миссия медиа, маалымат чөйрөсүн изилдөө жана өнүктүрүү саясатын юридикалык жардам менен камсыз кылуу болуп саналат.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound